vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci Simonan Mičjanová – Darčekoland, Kazanská 12152/3A, 82106 Bratislava, IČO 54255716, DIČ 1127720704

2. Odstúpenie od Zmluvy, resp. formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je uverejnený priamo na webovej stránke (viď nižšie), kupujúci zašle spoločne s predmetným tovarom a faktúrou na adresu: Darčekoland, Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika. Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť Predávajúcemu. Predajná hodnota tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia, na číslo bankového účtu Kupujúceho uvedené v reklamačnom formulári. Rovnakým spôsobom bude Kupujúcemu vrátená cena tovaru v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a Kupujúci cenu uhradil vopred.

3. Predávajúci je povinný Kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy.

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak nie je schopný dodať Tovar v požadovanej dodacej lehote. V týchto prípadoch je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať o tejto skutočnosti a vrátiť už uhradenú Celkovú cenu v lehote 14 dní.

5. Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Kupujúci si neprevezme Tovar do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu vznikla povinnosť Tovar prevziať.

6. Predávajúci aj Kupujúci je povinný znášať zákonné lehoty na odstúpenie od zmluvy, na vrátenie tovaru a na vrátenie financií podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Formulár pre vrátenie tovaru


    Nákupný košík